Header Halcin Header Halcin Header Halcin Header Halcin Header Halcin Header Halcin Header Halcin

Proefmarkering

Niet alle metalen voorwerpen laten zich markeren. Voordat wij uw opdracht aan kunnen nemen zullen wij eerst het voorwerp beoordelen en voeren wij een of meerder proefmarkering uit. Het niet slagen van de proefmarkering laat vaak storende en moeilijk te verwijderen sporen of verkleuring na in het oppervlak. Houdt bij het aanleveren van materialen rekening met mogelijke uitval of afkeur.