Header Halcin Header Halcin Header Halcin Header Halcin Header Halcin Header Halcin Header Halcin

Samengesteld artikel

Elke machinebouwer kent het belang van coderingen en instructies. Toch ligt de focus in de meeste gevallen op een heel ander gebied, iets dat overigens heel begrijpelijk is.

Resultaat is wel dat het realiseren van de vereiste coderingen vaak adhoc moet gebeuren. Dure productietijd wordt besteed aan het uitzoeken, invoeren, bestellen of produceren van de coderingen en instructies.

Graag attenderen wij u op onze dienst ‘samengesteld artikel’. Gebaseerd op uw documenten maken wij een prijsvoorstel voor de coderingen en instructies. Na akkoord wordt het voorstel uitgeleverd onder één uniek artikelnummer, het zogenaamde ‘samengesteld artikel’. Met behulp van versiebeheer wordt zeker gesteld dat u ook later kunt beschikken over de juiste coderingen en instructies.

Zeker bij seriemachines biedt dit voordelen. Nadat de coderingen en instructies zijn vastgesteld kunt u heel eenvoudig een herhaalopdracht geven. U geeft het samengesteld artikelnummer door en voegt hier de eventuele variabelen aan toe (denk aan het serienummer, aansluitspanning, motorvermogen, instructietaal, etc). Hierna ontvangt u volgens afspraak de volledige coderingen en instructies.

Deelbestellingen blijven mogelijk. Geef hiervoor het samengesteld artikelnummer en de betreffende positie door. Wij leveren u dan de gewenste codering(en) of instructie(s).